— Door het delen van materialen en kennis, leren we samen als onderwijssector. Dat is gezelliger en we komen verder! —

Werkvormen

Werkvormen t.b.v. kwaliteitscultuur

Presentaties bijeenkomsten NVAO

Hier vind je de presentaties die zijn gebruikt tijdens de NVAO bijeenkomsten “op weg naar meer eigenaarschap en zelfvertrouwen in het hoger onderwijs”.

PPT bijeenkomsten november 2023 en januari 2024 – thema kwaliteitscultuur.

PPT bijeenkomst mei 2024 – thema onderwijskundig leiderschap.

Komen tot een visiepraatplaat

Klik hier voor de beschrijving van de aanpak om te komen tot een visiepraatplaat. Dit is zowel een beschrijving om een visiepraatplaat te maken als van de weg er naartoe om te bouwen aan een gedeelde doorleefde visie.

Van individueel naar collectief eigenaarschap

Met deze werkvorm werk je samen aan gedeelde betekenisgeving en het maken van de stap van individueel ervaren eigenaarschap naar collectief ervaren eigenaarschap.