Samen
verandering creëren

Advisering in het onderwijs rondom kwaliteitscultuur, leiderschap en lerend veranderen.

Leiding geven en samen werken aan duurzame onderwijskwaliteit!

Kwalitatief onderwijs maak je samen! Het begint met een gedeelde passie en bevlogenheid voor leren en lesgeven. Daardoor ontstaat eigenaarschap voor de kwaliteit van het eigen werk in de context.

 

De uitdaging? De stap van individueel naar collectief eigenaarschap: eigenaarschap voor de kwaliteit van het eigen werk in de context van de school/opleiding. Collectief eigenaarschap ontstaat niet vanzelf. Dat vraagt om leiderschap en voorwaarden om daar te komen. 


Wat het oplevert? De mogelijkheid om effectief samen te werken en samen te leren. Door effectief teamwerk ontstaat 1+1=3 qua energie én kwaliteit. Collectief eigenaarschap en effectief teamwerk, zorgen namelijk samen voor het vertrouwen dat je samen de klus kunt klaren (collective teacher efficacy). Onderzoek laat zien dat deze collectieve teacher efficacy een grote invloed heeft op leerresultaten van leerlingen. Meer invloed dan de sociaal-economische achtergrond van leerlingen. Daarnaast verhoogt het voor leerkrachten het werkplezier, stimuleert leren en innoveren. 

Integrale aanpak

Bij een kwaliteitscultuur denken we vaak aan de zachte elementen van organiseren zoals cultuur en gedrag. Een kwaliteitscultuur bestaat echter bij uitstek uit een goede balans van harde en zachte elementen. Ook structuur, systemen, kaders om de ruimte daarin te benutten zijn onmisbaar. Een integrale aanpak is voorwaardelijk om collectief eigenaarschap voor kwaliteit, en daarmee een kwaliteitscultuur, te realiseren!

Participatief veranderen

Participatief veranderen houdt in dat je samen, vanuit verschillende rollen, invulling geeft aan de verandering. Dit heeft als voordelen dat je behoeftes en inbreng vanuit alle rollen mee kunt nemen, dat je de expertise benut die in je school/opleiding aanwezig is en dat je meteen de vertaling kunt maken naar wat iets voor een consequenties heeft. Kortom: denk niet voor elkaar maar met elkaar. Dat is gezelliger. Het duurt net een fractie langer maar levert duurzamere oplossingen. 

Dienstverlening

Advisering

Advisering op het gebied van leiding geven en samen werken aan duurzame onderwijskwaliteit. Advisering vanuit kwaliteit, onderwijskundig, leiderschap en organisatiekundig perspectief. 

Workshops & lezingen

Ben je op zoek naar een workshop of key-note lezing rondom (niet) effectieve kwaliteitszorg, het versterken van de kwaliteitscultuur of sturen op collectief eigenaarschap voor onderwijskwaliteit? 

Leergangen

Wil je meer weten over kwaliteit, kwaliteitszorg of kwaliteitscultuur? Vind je het leuk om gevoed te worden met theorie en praktijkinzichten en deze toe te passen in je eigen organisatie? 

"Kwalitatief goed onderwijs realiseren is wat ons allen iedere dag drijft om ons werk goed te doen. De organisatie van de school inclusief kwaliteitszorg moet daarbij ondersteunend zijn in plaats van voelen als "extra werk". Dat maakt het mogelijk om samen onze gedeelde passie te realiseren."

Myrte Legemaate