— Vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van (duurzaam leidinggeven aan) kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur —

Leergangen & samen ontwikkelen

Leergangen & samen ontwikkelen

Het aanbod van leergangen en trajecten om samen te ontwikkelen wordt in de loop van 2023 verder ontwikkeld en hier gedeeld. Hieronder vind je alvast een impressie van het aanbod dat ontwikkeld wordt. Heb je interesse? Neem contact op om te horen wanneer de trajecten gereed zijn!  Naast het standaard aanbod kunnen training en leergangen in overleg ook op maat aangeboden worden op locatie.

Online trainingen

Onderstaande trainingen en leergangen worden online aangeboden en bestaan uit actuele inzichten uit wetenschap en praktijkvoorbeelden. Wil graag van én met elkaar leren en aan de hand van opdrachten het geleerde toepassen in je eigen organisatie? Kijk dan hieronder voor het aanbod van trajecten om samen te leren en te creëren.

Kwaliteitscultuur versterken

Wil je de kwaliteitscultuur in je school/opleiding versterken maar vraag je je af op welke wijze dat kan? In deze leergang krijg je actuele inzichten uit de theorie en voorbeelden uit de praktijk aangereikt. Vervolgens ga je die aan de hand van opdrachten toepassen in je eigen organisatie. De opgedane ervaringen en vragen bespreken en verdiepen we met elkaar.

Leidinggeven aan een kwaliteitscultuur

Wil je als leidinggevende de kwaliteitscultuur in jouw school/opleiding verder versterken maar vraag je je af hoe je dat kan doen? In deze leergang krijg je inzichten vanuit actueel wetenschappelijk onderzoek en praktijk aangereikt rondom duurzaam leiding geven aan onderwijskwaliteit, (in)effectieve kwaliteitszorg en het faciliteren van de versterking van de kwaliteitscultuur.

Leergangen: samen leren en creëren

Onderstaande leergangen bestaan uit een interactief programma: naast dat je theorie krijgt aangereikt gaan we samen aan de slag! Wil je het meeste uit deze leergang halen? Dan is het aan te raden om deel te nemen samen met een collega uit jouw eigen organisatie. Dit maakt leren namelijk effectief zo blijkt uit de metastudie van Darling-Hammond (2017) en het is daarnaast motiverend en gezellig!

Kwaliteitszorg 2.0

Wil je kwaliteitszorg zo vormgeven dat het ondersteunend is voor alle betrokkenen? Kwaliteitsbeleid én uitvoering in de praktijk dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde effectieve aanpakken voor kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs? En een kwaliteitsbeleid dat past in de context van jouw school en helpt om jullie doelen te realiseren? Dan is deze leergang iets voor jou!

Kwaliteitscultuur

Wil je de kwaliteitscultuur in je school versterken maar vraag je je af op welke wijze dat kan? In deze leergang krijg je actuele inzichten uit de theorie en voorbeelden uit de praktijk aangereikt. Vervolgens ga je die toepassen in je eigen organisatie. Daarna delen we de ervaringen met elkaar om van en met elkaar te leren en bouwen we samen aan het online platform kwaliteitscultuur versterken in het onderwijs waarop kennis, methodieken, voorbeelden, instrumenten etcetera worden gedeeld.


Leidinggeven aan een kwaliteitscultuur

Wil je als leidinggevende de kwaliteitscultuur in jouw school/opleiding versterken maar vraag je je af hoe je dat kan doen met duurzaam resultaat? In deze leergang gaan we in kleine groepjes aan de slag. We starten met een inventarisatie van de vragen, gevolgd door theoretische verdieping waarna je zelf in jouw organisatie aan de slag gaat. Gedurende het traject leren we van en met elkaar.

In company leergangen verzorgd voor