— Door het delen van materialen en kennis, leren we samen als onderwijssector. Dat is gezelliger en we komen verder! —

Tools & publicaties

Tools

Praatplaat versterken kwaliteitscultuur

Op basis van mijn onderzoek heb ik een praatplaat gemaakt met handvatten voor het versterken van een kwaliteitscultuur. Er zijn drie verschillende versies beschikbaar:

  1. Voortgezet onderwijs. 
  2. Hoger onderwijs. Klik hier.
  3. Samen opleiden & professionaliseren. Klik hier.

Reflectietool kwaliteitscultuur Samen Opleiden

In opdracht van Passie voor Leren heb ik met collega’s de reflectietool kwaliteitscultuur ontwikkeld. Een toolkit die stimuleert op met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteit, te reflecteren én te leren. De toolkit is ontwikkeld in de context van Samen Opleiden (samenwerking lerarenopleidingen met PO, VO & MBO). Maar diverse werkvormen zijn ook te gebruiken in andere onderwijscontexten. Zoals:

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

  • Myrte Legemaate, Roel Grol, Jeroen Huisman, Helma Oolbekkink– Marchand & Loek Nieuwenhuis (2022) Enhancing a quality culture in higher education from a socio-technical systems design perspective, Quality in Higher Education, 28:3, 345-359, DOI: 10.1080/13538322.2021.1945524
  • Myrte Legemaate (2017). Stap uit de rolgevangenis. Kwaliteitszorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Thema Hoger Onderwijs, oktober 2017.

Blogs

  • Blog over verschillende perspectieven op wat kwaliteit is voor jou als docent. Klik hier.
  • Blog over de zin en vooral onzin van studenttevredenheid. Klik hier.